Contoh Tugas Sketsa

Di News 1339 views

HERJIANTO

Bocah Enom Kang Milih Nekuni Usaha Pisang Aroma

PIsang aroma Kula milih nekuni usaha pisang aroma menika amargi kula bingung badhe nyambut damel menapa.  Jaman sakmenika pados padamelan mboten gampil, menapa malih menawi boten wonten ingkang beta utawi relasi ingkang ndalakke,” mengkono pratelane Herjiyanto marang Djaka Lodang.

Senajan usaha kang dilakoni durung ana setaun iku saiki dadi pakaryan pokokke. Dheweke rumangsa menawa kerja mandiri iku luwih penak tinimbang kerja melu wong liya. Kerja mandiri iku luwih penak,” kandhane. Kerja gari nari awake dhewe, yen pingin bathi akeh ya kudu temen anggone temandang gawe.

Miturut Herjiyanto, dheweke saiki rumangsa seneneng amerga usaha kang dilakoni uga bisa menehi rejeki tangga-teparone. Merga pesenan pisang aroma kang akeh, dheweke ora bisa nandangi gawean iku dhewekakan. Dadi dheweke ngrangkul tangga kanggo mbantu usahane iku, kanthi bayar harian.

Senajan umur lagi mlaku 24, nanging Herjiyanto ora isin karo kanca-kacane kang milih kerja nang pabrik utawa ana ing kantoran. Amerga dheweke duwe panggagas menawa rejeki iku wis diatur sing kuasa. Angger temen mesti bakal nemu,” mengkana ujare. Kang nyata saiki saben dinane kurang luwih sewu limangatus pesenan pisang aroma digawe dheweke seka pesenan bakul-bakul. Herjiyanto ngaku yen pisang aroma kang digawe iku ora didol dhewe, nanging dipesen bakul-bakul pengepul, banjur saka bakul pengepul ditukoni bakul-bakul warung lan bakul sayur mubeng.

Susah lan senenge usaha pisang aroma yaiku saben wengi kudu melek tekan esuk. Amerga dheweke produksi wiwit jam enem sore tekan sak rampunge. Kurang luwi jam setengah loro herjiyanto lan karyawane rampung ngepaki pisang aromane. Banjur jam telu esuk Herji wus mangkat pasar-pasar guna ngeterke pesenan bakul-bakul. Senenge usaha pisang aroma, sepisan dheweke wus duwe penghasilan dhewe, isa mbuka lapangan kerja kanggo tangga, ora ngrepoti wong tuwa. Senajan usaha cilik-cilikan, Herjiyanto rumangsa seneng amerga pakaryan kang dilakoni iku halal.

Tags: #Bahasa dalam artikel bahasa Jawa #cerkak judul tibo getun #Contoh sketsa #Sketsa #Sketsa bahasa Jawa #Tugas bahasa #Tugas kuliah #Tugas sketsa

Info PPDB SMA Negeri 1 Dlingo
Info PPDB SMA Negeri 1 Dlingo
Info PPDB SMA Negeri 1 Dlingo 2019,
INFO PPDB SMA NEGERI 1 BANTUL
INFO PPDB SMA NEGERI 1 BANTUL
INFO PPDB SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN 2019,
INFO PPDB SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN
INFO PPDB SMA NEGERI 1 BANGUNTAPAN
Berikut ini adalah INFO PPDB SMA NEGERI
Info PPDB SMA Negeri 1 Bambanglipuro
Info PPDB SMA Negeri 1 Bambanglipuro
PPDB Online SMA Negeri 1 Bambanglipuro, ppdb
Baca Juga×

Top
×