Geguritan Jawa

In News

Wohing Kama

Dening: Yogi M

Contoh Geguritan

Geguritan Bahasa Jawa

Apa kok pikir manungsa iku dewa

Kang bias gawe apa-apa dadi sampurna

Tanpa cacat, tanpa lepat

Kadya kang dadi kekarepeane manungsa padha

 

Awak kang dumadi saka irenge donya

Among bias nampa ecene wong liya,

Tan m

ikir apa kang dadi rasa sira

Kalara-laran nganti nunjem ing dada

 

Pancen bener awak iki dudu wosing rasa tresna

Ora liya karana biyung kang butuh arta

Banjur makarya kang mengkana

Kang kanggo nyukupi upa saben dina

Pengumuman Hasil PLPG ulang 2 Tahun 2017
Pengumuman Hasil PLPG ulang 2 Tahun 2017
Pengumuman PLPG 2017 Mungkin ini lah yang
Hasil UTN 2017
Hasil UTN 2017
Pengumuman Hasil UTN Ulang 2 Tahun 2017
Pengumuman Hasil UKG Ulang 2 Tahun 2017 Lengkap
Pengumuman Hasil UKG Ulang 2 Tahun 2017 Lengkap
Pengumuman Hasil UKG Ulang 2 Tahun 2017
Kumpulan Logo Kampus di Yogyakarta
Kumpulan Logo Kampus di Yogyakarta
Kumpulan Logo Kampus Yogyakarta Bagi kalian yang
Must read×

Top
×