Pengertian Etika Jawa (dalam Bahasa Jawa dan Artinya)

In Materi

Edusiana.comPengertian Etika Jawa dalam bahasa Jawa akan kami bagikan kepada anda semua, yang ingin belajar lebih dalam bahasa dan kebudayaan orang Jawa. Dimana orang jawa selalu identik dengan etika yang baik, memiliki sopan santun, ramah dan suka gotong royong.

Pengertian Etika Jawa: peranganin ilmu filsafat ingkang ngrembag leres lan lepat

Artinya: bagian ilmu filsafat yang membahas tentang benar dan salah.

Filosofi Jawa yang erat kaitannya dengan Etika orang Jawa yaitu:

  • Ajining Dhiri Saka ing Lathi
  • Ajining Raga Saka ing Busana
  • Ajining Awak Saka ing Tumindak

Artinya: Harga diri seseorang itu di tentukan dari ucapan kita, dari bagaimana kita berpakaian dan bagaimana kita berbuat (berperilaku).

Demikian yang dapat kami sampikan kepada anda mengenai etika jawa. Semoga artikel ini dapat membantu anda dalam memperdalam pengetahuan dan wawasan tentang Jawa.

Artikel terkait: Pengertian Etika Jawa, etika jawa, etika jawa lengkap, etika jawa dalam bahasa jawa, etika jawa dalam bahasa indonesia

Materi Artikel Bahasa Jawa
Materi Artikel Bahasa Jawa
ARTIKEL Pangertosan Artikel Artikel inggih menika satunggaling
Materi Pembelajaran Wayang
Materi Pembelajaran Wayang
Wayang menika ngadahi teges ingkang maneka warna.
PENJABARAN ALOKASI WAKTU PROGRAM SEMESTER Bahasa Jawa K13
PENJABARAN ALOKASI WAKTU PROGRAM SEMESTER Bahasa Jawa K13
PENJABARAN ALOKASI WAKTU PROGRAM SEMESTER k13 Revisi
DAFTAR BUKU PEGANGAN GURU dan SISWA k13 Revisi
DAFTAR BUKU PEGANGAN GURU dan SISWA k13 Revisi
DAFTAR BUKU PEGANGAN GURU dan SISWA Berikut
Must read×

Top
√ó