Pengertian Etika Jawa (dalam Bahasa Jawa dan Artinya)

In Materi

Edusiana.comPengertian Etika Jawa dalam bahasa Jawa akan kami bagikan kepada anda semua, yang ingin belajar lebih dalam bahasa dan kebudayaan orang Jawa. Dimana orang jawa selalu identik dengan etika yang baik, memiliki sopan santun, ramah dan suka gotong royong.

Pengertian Etika Jawa: peranganin ilmu filsafat ingkang ngrembag leres lan lepat

Artinya: bagian ilmu filsafat yang membahas tentang benar dan salah.

Filosofi Jawa yang erat kaitannya dengan Etika orang Jawa yaitu:

  • Ajining Dhiri Saka ing Lathi
  • Ajining Raga Saka ing Busana
  • Ajining Awak Saka ing Tumindak

Artinya: Harga diri seseorang itu di tentukan dari ucapan kita, dari bagaimana kita berpakaian dan bagaimana kita berbuat (berperilaku).

Demikian yang dapat kami sampikan kepada anda mengenai etika jawa. Semoga artikel ini dapat membantu anda dalam memperdalam pengetahuan dan wawasan tentang Jawa.

Artikel terkait: Pengertian Etika Jawa, etika jawa, etika jawa lengkap, etika jawa dalam bahasa jawa, etika jawa dalam bahasa indonesia

Tulahda Pranatacara Syawalan ing Sekolahan & Masjid
Tulahda Pranatacara Syawalan ing Sekolahan & Masjid
PANATACARA ING ADICARA SYAWALAN Berikut ini adalah
Soal Bahasa Jawa Kelas XI Semester 1
Soal Bahasa Jawa Kelas XI Semester 1
Soal Bahasa Jawa Kelas XII Semester 1,
KAWRUH TEMBANG MACAPAT
KAWRUH TEMBANG MACAPAT
KAWRUH TEMBANGMACAPAT Tembang/sekar  inggih menika reriptan utawi
Pasang Tarub lan Bleketepe
Pasang Tarub lan Bleketepe
Upacara Pasang Tarub lan Siraman        Salah
Must read×

Top
×