Pengertian Raden Ajeng Kartini dalam Bahasa Jawa

In eduMom, Materi

Pengertian Raden Ajeng Kartini dalam Bahasa Jawa akan kami bagikan kepada anda semua warga Indonesia. Mengingat banyak sekali yang mencari biografi Raden Ajeng Kartini dalam Bahasa Jawa namun yang tersedia hanya dalam bahasa Indonesia.

Foto Raden Ajeng Kartini

Foto Raden Ajeng Kartini

Dengan demikian kami berusaha untuk membantu menjawab kebutuhan anda semua. Yaitu pengertian Raden Ajeng Kartini dalam Bahasa Jawa. Silahkan di simak ulasan kami tentang artikel Raden Ajeng Kartini dalam Bahasa Jawa.

Artikel Kiriman: Nurmala Novita

Sekolah: SMK Piri 3 Yogyakarta

Kelas: X AP

Salah satunggaling pahlawan estri ing Indonesia kang kawentar kejawi Cut Nyak Dien inggih menika R.A Kartini. Senaosa panjenenganipun mboten ngginakaken gaman ananging perjuanganipun Raden Ayu kartini Saged migunani tumrap sedaya tiyang estri mliginipun wanita ing Indonesia.

Raden Ajeng kartini miyos wonten tlatah Jepara wulan Arpil Surya Kaing 21 Tahun 1879. Wonten jaman semanten tiyang estri utawi lare estri mboten angsal ndherek sekolah kados tiyang jaler amargi tiyang sepuh rikala semanten gadhah penggalih bilih tiyang estri menika namung gadhah tanggel jawab macak, masak, tuwin manak.

Perjuangan Kaertini kasebut dereng ugi kasil dumugi piyambakipun krama kaliyan Bupati Rembang ingkang asmanipun K.R.M Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat. Saking menika Raden Ajeng Kartini gadhah dukungan saking garwanipun saengga saged damel sekolahan khusus kagem tiyang estri ing rikala semanten.

Perjuangan emansipasi terus dipunlakoni saengga para wanita saged uwal saking adhat pingit. Wanita gadhah hak ingkang sami kaliyan tiyang sanes. Para wanita saged ngangsu kawruh ing sekolahan kados dene tiyang jaler.

Artikel Terkait:

  • Biografi Kartini dalam Bahasa Jawa
  • Biografi Raden Ajeng Kartini dalam Bahsa Jawa
  • Profil Kartini dalam Bahasa Jawa
  • Profil Raden Ajeng Kartini dalam Bahasa Jawa
  • Pengertian Kartini dalam Bahasa Jawa
  • Pengertian Raden Ajeng Kartini dalam Bahasa Jawa
  • Artikel Kartini dalam Bahasa Jawa
  • Artikel Raden Ajeng Kartini dalaam Bahasa Jawa

Tags: #Artikel Kartini dalam Bahasa Jawa #Artikel Raden Ajeng Kartini dalaam Bahasa Jawa #Biografi Kartini dalam Bahasa Jawa Biografi Raden Ajeng Kartini dalam Bahsa Jawa #Pengertian Kartini dalam Bahasa Jawa #Pengertian Raden Ajeng Kartini dalam Bahasa Jawa #Profil Kartini dalam Bahasa Jawa #Profil Raden Ajeng Kartini dalam Bahasa Jawa

Tuladha Candraning Manungsa
Tuladha Candraning Manungsa
Candraning Manungsa Ing ngandhap menika salah satunggaling
Materi Nyerat lan Maos Geguritan
Materi Nyerat lan Maos Geguritan
GEGURITAN Geguritan menika saking tembung gurit ingkang
Materi Artikel Bahasa Jawa
Materi Artikel Bahasa Jawa
ARTIKEL Pangertosan Artikel Artikel inggih menika satunggaling
Materi Pembelajaran Wayang
Materi Pembelajaran Wayang
Wayang menika ngadahi teges ingkang maneka warna.
Must read×

Top
×