Ringkasan Sejarah Majapahit dan Masa Akhir Majapahit

In Materi

EDUSIANA.COM- Berikut ini merupakan ringkasan sejarah Kerajaan Majapahit Pada tahun 1400 sampai pada masa akhir Kerajaan Majapahit.

Majapahit Sekitar tahun 1400

Majapahit sesudah Hayam Wuruk diliputi oleh kegelapan dan banyak keraguan, tidak diketahui secara jelas berita tentang kerajaan serta masyarakatnya. Justru berita-berita asing yang banyak memberi gambaran, seperti pada tahun 1405 Ceng ho sebagai utusan kaisar Tiongkok datang ke Jawa, dimana pada saat ada peperangan saudara yaitu raja barat dan timur, dan utusan tiongkokpun ikut terbunuh di bagian raja timur. Tidak lain adalah peperangan Wikramawardhana dan Wirabhumi.

Berita Tionghoa lagi, uraian Ma-Huan dalam bukunya Ying-yai Shenglan. Ma-Huan adalah orang Tionghua beragama Islam, yang mengiringi Ceng-Ho dalam perjalanannya yang ketiga (1413-1415) ke daerah-daerah lautan selatan.
Penduduk Majapahit terdiri aatas tiga golongan, orang Islam yang mata pencahariannya di ibu kota, orang Tionghoa yang banyak memeluk agama Islam, dan rakyat selebihnya menyembah berhala.

Masa akhir Majapahit, 1429 – ± 1522

Masa seratus tahun yang terakhir dari kerajaan Majapahit tidak banyak dapat diketahui. Yang nyata, pada saat perang saudara keluarga raja, hilanglah kekuasaan pusat diluar sekitar ibu kota Majapahit, dan penyebaran Islam sejak kurang lebih 1400 yang berpusat di Malaka, disertai munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang menentang apemerintahan Majapahit.

Pengganti Wikramawardhana adalah anak perempuanya, Suhita. Kemudian setelah itu oleh ank tirinya, Krtawijaya. Perjalanan sejarah selanjutnya dan pengganti raja-rajanya sesudah 1451 itu tidak dapat diketahui dengan pasti. Sesudah lenyapnya Majapahit, masih ada juga kerajaan yang meneruskan corak kehidupannya, yaitu: Pajajaran yang baru lenyap karena ditundukan oleh Sultan Jusuf, Blambangan yang ditundukan Sultan Agung Mataram, Bali, Tengger, dimana masyarakatnya masih memuja Brahma.

Tags: #Masa akhir Majapahit #ringkasan majapahit #sejarah majapahit #sejarah masa akhir majapahit #sejarah singkat majapahit

Tuladha Candraning Manungsa
Tuladha Candraning Manungsa
Candraning Manungsa Ing ngandhap menika salah satunggaling
Materi Nyerat lan Maos Geguritan
Materi Nyerat lan Maos Geguritan
GEGURITAN Geguritan menika saking tembung gurit ingkang
Materi Artikel Bahasa Jawa
Materi Artikel Bahasa Jawa
ARTIKEL Pangertosan Artikel Artikel inggih menika satunggaling
Materi Pembelajaran Wayang
Materi Pembelajaran Wayang
Wayang menika ngadahi teges ingkang maneka warna.
Must read×

Top
×