SOAL BAHASA JAWA KELAS X

In News

Silahkan kerjakan soal bahasa Jawa Kelas X Semester 1 ini di buku, soal di tulis kemudian di kumpul di meja saya.

 1. Ana pira guru gatra ing tembang pangkur?

 

 1. Tulisna Guru wilangan kang bener ing tembang pangkur !

 

 1. Tulisna Guru lagu tembang pangkur !

 

 1. Apa tegese siwi?

 

 1. Gantinen nganggo aksara Jawa Sregep sinau inggih menika…
 2. Sandhangan wulu menika ginanipun kangge ngrubah vokal menapa?

 

 1. Menapa ginanipun sandhangan menika (, )

 

 1. Aksara jawa dipunserat miring nengen menika nglambangaken menapa?

 

 1. Menapa tegesipun gurit?

 

 1. Menapa tegesipun wiraga?

 

 1. Ngraosaken salebeting manah ing geguritan (susah, semangat, nelangsa) dipunwastani menapa?

 

 1. Menapa tegesipun prasaja?

 

 1. Babon carios wayang menika saking negara pundi?

 

 1. Carios Ramayana menika sinten ingkang ngganggit?

 

 1. Begawan byasa menika ingkang nganggit carios menapa?

 

 1. Carios mahabarata ingkang lakonipun Pandawa saha Kurawa menika ngrebutaken Negara pundi?

 

 1. Sinten ingkang nyebaraken kesenian wayang ing tanah Jawa?

 

 1. Tembang jawa ingkang kedah ngaatosaken guru lagu menika tembang menapa?

 

 1. Wonten pinten jenisipun tembang macapat?

 

 1. Tegesipun babon carios inggih menika?

 

 

KAWRUH TEMBANG MACAPAT
KAWRUH TEMBANG MACAPAT
KAWRUH TEMBANGMACAPAT Tembang/sekar  inggih menika reriptan utawi
Kecurangan Ujian Nasional 2016
Kecurangan Ujian Nasional 2016
Edusiana.com – Kecurangan Ujian Nasional 2016 ( UN
Must read×

Top
×