Soal Bahasa Jawa Kelas XI Semester 1

In Materi

Soal Bahasa Jawa Kelas XII Semester 1, silahkan di kerjakan di buku tulis, untuk kemudian di nilai.

  1. Titilaran gamelan menika wonten pinten? Sebutna!
  2. Gamelan ingkang dipungesek menika menapa?
  3. Menapa tegesipun dwi naga rasa tunggal?
  4. Menapa tegesipun sandi asma?
  5. Menapa wosipun (isi) tembang Campursari Anoman Obong?
  6. Menapa tegesipun asta brata?
  7. Wonten pinten serat jawa menika? Sebutna!
  8. Apa kang diarani sekaten?
  9. Pranatacara ingkang sae menika ingkang kados pundi?
  10. Menapa tegesipun wiraga?
Tulahda Pranatacara Syawalan ing Sekolahan & Masjid
Tulahda Pranatacara Syawalan ing Sekolahan & Masjid
PANATACARA ING ADICARA SYAWALAN Berikut ini adalah
KAWRUH TEMBANG MACAPAT
KAWRUH TEMBANG MACAPAT
KAWRUH TEMBANGMACAPAT Tembang/sekar  inggih menika reriptan utawi
Pasang Tarub lan Bleketepe
Pasang Tarub lan Bleketepe
Upacara Pasang Tarub lan Siraman        Salah
Kumpulan Geguritan SMA Terbaru
Kumpulan Geguritan SMA Terbaru
Edusiana.com – Berikut ini adalah kumpulan geguritan bahasa
Must read×

Top
×