Soal Bahasa Jawa Kelas XI Semester 1

In Materi

Soal Bahasa Jawa Kelas XII Semester 1, silahkan di kerjakan di buku tulis, untuk kemudian di nilai.

  1. Titilaran gamelan menika wonten pinten? Sebutna!
  2. Gamelan ingkang dipungesek menika menapa?
  3. Menapa tegesipun dwi naga rasa tunggal?
  4. Menapa tegesipun sandi asma?
  5. Menapa wosipun (isi) tembang Campursari Anoman Obong?
  6. Menapa tegesipun asta brata?
  7. Wonten pinten serat jawa menika? Sebutna!
  8. Apa kang diarani sekaten?
  9. Pranatacara ingkang sae menika ingkang kados pundi?
  10. Menapa tegesipun wiraga?
Tuladha Candraning Manungsa
Tuladha Candraning Manungsa
Candraning Manungsa Ing ngandhap menika salah satunggaling
Materi Nyerat lan Maos Geguritan
Materi Nyerat lan Maos Geguritan
GEGURITAN Geguritan menika saking tembung gurit ingkang
Materi Artikel Bahasa Jawa
Materi Artikel Bahasa Jawa
ARTIKEL Pangertosan Artikel Artikel inggih menika satunggaling
Materi Pembelajaran Wayang
Materi Pembelajaran Wayang
Wayang menika ngadahi teges ingkang maneka warna.
Must read×

Top
×