Soal Bahasa Jawa Kelas XI Semester 1

In Materi

Soal Bahasa Jawa Kelas XII Semester 1, silahkan di kerjakan di buku tulis, untuk kemudian di nilai.

  1. Titilaran gamelan menika wonten pinten? Sebutna!
  2. Gamelan ingkang dipungesek menika menapa?
  3. Menapa tegesipun dwi naga rasa tunggal?
  4. Menapa tegesipun sandi asma?
  5. Menapa wosipun (isi) tembang Campursari Anoman Obong?
  6. Menapa tegesipun asta brata?
  7. Wonten pinten serat jawa menika? Sebutna!
  8. Apa kang diarani sekaten?
  9. Pranatacara ingkang sae menika ingkang kados pundi?
  10. Menapa tegesipun wiraga?
Tuladha Sesorah Perpisahan Sekolah
Tuladha Sesorah Perpisahan Sekolah
Sesorah Pepisahan Saking Wakil Kelas XII Assalamualaikaum
Materi Bahasa Jawa Sesorah
Materi Bahasa Jawa Sesorah
Sesorah Sesorah utawi pidhato limrah sinebat medhar
Kisi Kisi Penilaian Akhir Semester Gasal Bahasa Jawa
Kisi Kisi Penilaian Akhir Semester Gasal Bahasa Jawa
Kisi Kisi Penilaian Akhir Semester Gasal Bahasa
Tuladha Pawartos Basa Jawa
Tuladha Pawartos Basa Jawa
Para pamirsa, Sugeng pepanggihan kaliyan kula …………..
Must read×

Top
×