Soal TIK SMA Kelas X semester 2

In Materi

Edusiana.com- Selamat berjumpa lagi dengan kami, pada kesempatan ini saya akan membagikan Soal TIK SMA Kelas X semester 2. Bagi bapak/ibu guru yang menginginkan bank soal TIK kelas X semester 2 beserta kunci jawaban maka silahkan kunjungi halaman dibawah ini.

Soal ini dibuat berdasarkan kurikulum yang berlaku saat ini, maka dari itu bapak ibu guru tidak perlu ragu untuk menggunakan soal ini.

Andaipun tidak bapak dan ibu guru dapat menggunakan contooh soal TIK kelas X ini sebagai koleksi soal. Bapak ibu guru juga dapat hanya memilihi materi yang sesuai dengan yang diajarkan disekolah.

Jika bapak ibu guru menemukan file yang tidak dapat di ambil mengenai soal TIK SMA kelas 1 Semester genap ini, silahkan laporkan dengan memberi komentar di bawah, maka dengan itu kami akan segera memperbaikinnya.

SOAL TIK KELAS X SEMESTER 2

KUNCI TIK

Tuladha Candraning Manungsa
Tuladha Candraning Manungsa
Candraning Manungsa Ing ngandhap menika salah satunggaling
Materi Nyerat lan Maos Geguritan
Materi Nyerat lan Maos Geguritan
GEGURITAN Geguritan menika saking tembung gurit ingkang
Materi Artikel Bahasa Jawa
Materi Artikel Bahasa Jawa
ARTIKEL Pangertosan Artikel Artikel inggih menika satunggaling
Materi Pembelajaran Wayang
Materi Pembelajaran Wayang
Wayang menika ngadahi teges ingkang maneka warna.
Must read×

Top
×