Tuladha Layang Lelayu, Contoh Berita Lelayu Berbahasa Jawa

In News

Contoh Berita Lelayu Berbahasa Jawa

Tuladha Layang Lelayu

LELAYU
Katur dhumateng:
Bapak/Ibu
Ing

INNALILAHI WAINNA ILAHI ROJIUN

Assalaamu’alaikum Wr.Wb

Sampun tinimbalan wonten ngarsanipun Pangeran:

KYAI HARJOWIYONO
(Yuswa 90 tahun)

Dinten : Kamis Kliwon
Titi mangsa : 22 Februari 2007
Wekdal : tabuh 05.30 WIB
Wonten : Griya dhuhkita Balong, Pakembinangun, Pakem, Sleman

Layon badhe kapethak ing:
Dinten : Kamis Kliwon
Titimangsa : 22 Februari 2007
Wekdal : tabuh 14.00 WIB
Wonten : Sasanalaya Kertodadi Pakembingangun Pakem Sleman

Bidhal saking griya dhuhkita Balong Pakembinangun, Pakem, Sleman.
Mekaten pawartos lelayu kula aturaken, saha nyuwun kabiwarakaken dhateng sadherek sanes. Awit pambiyantunipun kula aturaken matur nuwun.
Wassalaamu’alaikum Wr.Wb.

Balong, 22 Februari 2007
Ingkang nandhang dhuhkita.
1. Suratinem / Sudrajat – putra / mantu – Bandung
2. Suratini / Ngatino – putra / mantu – Bengkulu
3. Sadaya kulawarga.

Tags: #bahasa jawa orang meninggal #berita bahasa jawa orang meninggal #berita lelayu #berita orang meninggal dalam bahasa jawa #contoh berita lelayu #contoh berita orang meninggal #contoh lelayu #contoh pawartos lelayu #contoh tulodo bahasa jawa #orang meninggal #pawartos boso jowo #pawartos lelalyu #pawartos orang meninggal #tuladha berita lelalyu #tuladha lelalu #tuladha lelayu

Nilai Ulangan Video Pawartos
Nilai Ulangan Video Pawartos
    Penting!!! Nilai ini masuk di
Materi Nyerat lan Maos Geguritan
Materi Nyerat lan Maos Geguritan
GEGURITAN Geguritan menika saking tembung gurit ingkang
info gempa pacitan dan madiun
info gempa pacitan dan madiun
Pada tanggal 18 februari 2018 telah terjadi gempa bumi yang berdasarkan info dari bmkg berasal dari Jawa Timur.   Gempa bumi terasa dari madiun dan pacitan.Bahkansampaisiyogyakarta getaranya terasa.
info gempa 18 februari 2018
info gempa 18 februari 2018
Telah terjadi gempa bumi pada tanggal 18 februari 2018 pada pukul 01.50. Untuk lokasi dan seberapa besar belum di ketahui, namun yang jelas terasa sampai di jogja. Update dari bmkg, beriku ini keterangannya. Silahkan di share
Must read×

Top
×