Pengalaman Pribadi Bahasa Jawa

Di News 2410 views

Contoh Tugas Cerita Pengalaman Pribadi

Jalaran kanca dadi kuliah

 

kuliah

 Aja merga kancaku kon ngancani ndaftar kuliah, aku ora bakal isa ngrasakke bangku kuliah. Kahanan iku merga kanca SMP ku kang nama Gilang Nusantoro ngejak aku kon ngancani daftar kuliyah ana UNY. Wektu semana Gilang ngampiri aku gasik banget, nalika iku bapak lan simbokku durung padha mangkat kerja. Sakbibare aku ados lan nganggo klambi kang tak pilih paling apik saka sing tak duweni banjur aku pamitan karo simbok.

Simbok kang weruh aku dandan mbesus banjur takon arep nandi anggonku karo Gilang lunga, banjur aku matur menawi badhe dhateng UNY, ndugekake Gilang Daftar Kuliah. Banjur simbok takon menawa daftar kuliah kuwi pira?”. Gilang mangsuli nemawa mbayare wektu kuwi kurang luwih satus seket ewu. Simbok kandha, gene murah, kenapa ora sisan daftar, yen bejane awak sapa reti ketampa.

Merga sing akon simbok, aku manut-manut wae, senajan saktemene aku ora duwe niat kuliah. Rasane wus memeng menawa kon mikir pelajaran meneh, amarga aku wus nganggur setahun wektu kuwi. Rasa wedi uga ana ing piliranku, amerga nalika aku TK tekan SMA aku ora tau metu adoh saka Pundong, Bantul. Tau lunga adoh wae kuwi merga di jak kanca utawa sedulur, senajan aku wis bisa numpak motor dhewe nanging aku ora biasa lunga adoh.

Nalika pendaftaran rampung lan tekan wayahe ujian, aku lan Gilang Bareng-bareng anggone garap. Nanging tekane wayah pengumuman, aku ora nemu jenenge kancaku ing daftar pengumuman iku. Aku kaget campur bingung, kenapa mung jenengku sing ana ing daftar, berarti sing ketampa mung aku dhewe, terus aku kudu kepiye nak kaya ngene,” pikiranku wektu kuwi. Bingungku merga kancaku sing ngejak aku malah ora ketampa.

Senajan mbiyen sadurunge kuliah kerep nongkrong ing ngarep Kampus UNY, nanging aku ora tau mlebu kampus iku. Aku ana ing ngarep UNY merga wektu iku kancaku ana sing dodolan kaca mata. Nanging wektu kuwi aku mung bisa nyawang mbak-mbak lan mas-mas mahasiswa kang padha pating sliwer ing dalan Samirono. Rasane seneng bisa nyawang mahasiswa kang racake pada ayu-ayu. Wektu iku ing atiku muk bisa mbatin, apa ya isa aku kuliah nang Kampus kang gedhe iku, bisa duwe kanca akeh kang sandhangane apik-apik iku.

Kanyata kaya ngimpi ing tengah awan, tahun 2008 aku dinyatakke ketampa kuliha ana UNY, senajan anggonku ketampa kuliah iku ora merga pangangenku dhewe. Nanging, merga iku uga kang gawe aku bingung lan ora yakin bakal tak nyangi apa ora kuliah iku, jalaran aaku yaw is memeng mikir saktemene. Banjur aku amtur karo bapak an simbok, matur babagan apa kang ana ing rasaku yen aku saktemene seneng bisa ketampa kuliah, nanging aku bingung anggone nglakoni. Apa ya bisa aku nglakoni kuliah kuwi, kamangka ragat kuliah yo ora sethithik kanggone kulawargaku. Wektu iku bapak kandha karo aku, yen ora niat kuliah ora perlu kuliah amerga yen ra niat anane ung ngentek-ngentekke duit, yen ora niat karuane kerja apa tak modali,” kandhane bapak. Beda karo apa kang diaturke simbok, wong tuwa kuwi muk bisa ninggali kepinteran, yen kepinteran kuwi tekan kapan wae ora bisa ilang, beda yen wong tuwa ninggali badha, yen bocah ora pinter anggone ngecakke bandhambesuke bakal entek. Awit ature simbok, aku mantep yen kuliah tetep tak lakoni nganti tekane tanggal 30 Mei 2013 aku dinyatakke lulus Kuliah karo dosenku ing Ruangan Ujian Skripsi. Rasa seneng sing tak rasakke isa ngrasakke bangku kuliah, bisa tambah ngelmu lan tambah kaca kang saka maneka daerah nganti saiki bisa tekan lulus ora bakal tak alami umpama kancaku mbiyen ora ngajak akon ngancani daftar kuliah. Maturnuwun dhumateng mas Gilang, lan maturnuwun dhateng bapak lan Simbok kang sampun mbantu lan nggulawenthah kula ngantos dados sakmenika.

Dening: Yogi M

Tags: #album pernikahan #contoh #contoh biografi boso jowo #Contoh Cerita pengalaman pribadi #contoh pengalaman jawa #dekorasi pernikahan #foto pernikahan #jawa #materi foto pernikahan

Gempa 22 Juni 2020
Gempa 22 Juni 2020
Gempa Bumi 22 Juni 2020 – Gempa
Info Gempa Pacitan 12 Maret 2020
Info Gempa Pacitan 12 Maret 2020
Info Gempa Pacitan Kamis 12 Maret 2020,
Info Gempa Kamis 12 Maret 2020
Info Gempa Kamis 12 Maret 2020
Info Gempa 12 Maret 2020 – Info
Rekomendasi Saham 13 Desember 2019
Rekomendasi Saham 13 Desember 2019
Berikut ini adalah Rekomendasi Saham 13 Desember
Baca Juga×

Top
×