Kategori: Materi

Materi Pawartos

Materi Pawartos

Teknik Maos Pawartos Maos pawartos kalebet jinis maos (membaca nyaring) Pamaos pawartos kedah migatosaken lafal, intonasi, kedaling lathi, tatapan
Materi Artikel Bahasa Jawa

Materi Artikel Bahasa Jawa

ARTIKEL Pangertosan Artikel Artikel inggih menika satunggaling karya jurnalistik ingkang wosipun gudhari satunggaling prekawis ing masarakat. Karya menika kaserat
Baca Juga×

Top
×