Kategori: News

KAWRUH TEMBANG MACAPAT

KAWRUH TEMBANG MACAPAT

KAWRUH TEMBANGMACAPAT Tembang/sekar  inggih menika reriptan utawi dhapukaning basa mawi paugeran  tartamtu (gumathok) ingkang pamaosipun kedah dipunlagokaken nganggé kagungan
Baca Juga×

Top
×