Contoh Autobiografi Bahasa Jawa

Di Materi 13085 views

Edusiana.com- Berikut ini merupakan contoh karya tulis autobilgrafi dalam bahasa jawa, bagi teman-teman yang ingin menulis autobiografi sendiri semoga ini dapat menjadi contoh.

AUTOBIOGRAFI

            Ria, putri bungsu saking Bapak Amir saha garwanipun Ibu Susilo Prapti menika lair wonten ing Purworejo, 11 Mei 1989. Ria Fitriana nama lengkapipun, saged diundang Ria kemawon. Wiwit nalika TK sampun remen nyanyi. Taun 1999 nalika SD kelas 5 kula tumut lomba macapat kaliyan nyanyi pop tingkat kecamatan. Ingkang sanesipun, lomba karawitan tingkat karisidenan inggih kula lampahi lan saged pikantuk juara kalih.

Sasampunipun 6 taun sekolah wonten ing SD Kemiri Kidul, lajeng kula nerasaken wonten ing SMP N 5 Purworejo. Wonten ing SMP kula ngembangaken hobi kula wonten ing bidang olahraga, inggih menika badminton kaliyan tenis lapangan. Amargi bapak kula rumiyin profesinipun dados guru olahraga, kula asring dipunlatih olahraga menika. Ing SMP menika kula tumut lomba-lomba mliginipun olahraga badminton lan tenis lapangan.

Nalika SMA taun 2005 kula nerasaken wonten ng SMA N 2 Purworejo.

Lulus taun 2007, lajeng kula badhe nerasaken kuliah. Pinten-pinten tes mlebet universitas negeri sampun kula lampahi, saking nyobi tumut PMDK, tes UM, SNMPTN, PBU, STAN lan taksih kathah malih. Ananging boten wonten ingkang lolos. Wekdal menika kula rumaos pasrah lan kuciwa. Tinimbang kula kendel setunggal taun, namung klonthang-klanthung wonten ing griya, kula lajeng ndaftar wonten BSI ing Purworejo. Namung setunggal taun kula wonten mrika. Kula pikantuk seserepan kangge ngisi wekdal sinambi nengga SNMPTN taun candhakipun. Taun 2008 wusananipun kula katampi wonten ing Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) mendhet jurusan Bahasa Jawa. Lan ngantos sapriki taksih kuliah wonten ing mrika sampun ngancik semester 5. Mugi-mugi saged kabul tujuan kula, lulus saking UNY jurusan Basa Jawa, sekawan taun awit taun 2008 dumugi 2011. InsyaAllah.

Demikian contoh autobiografi dari saya, semoga dapat memberi sendikit gambaran mengenai autobiografi. Saya yakin teman-teman semua dapat menulis autobiografi lebih bagus dari yang saya buat ini.

Tags: #autobiografi

Kisi Kisi PAS Bahasa Jawa Kelas XI
Bagi kalian yang saat ini sedang akan
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
Materi Tembang Macapat, Isi Tembang Macapat dan Makna Tembang Macapat
KAWRUH TEMBANGMACAPAT Tembang / sekar  inggih menika
Contoh Naskah Aksara Jawa
Contoh Naskah Aksara Jawa
Berikut ini adalah contoh naskah tembang aksara
Cara Membasi Kutu Tanaman
Cara Membasi Kutu Tanaman
Berikut ini adalah Cara Membasi Kutu Tanaman
Baca Juga×

Top
×