Kisi Kisi Penilaian Akhir Semester Gasal Bahasa Jawa Kelas X

Di News 877 views

Kisi Kisi Penilaian Akhir Semester Gasal Bahasa Jawa Kelas X akan kami bagikan kepada anak-anak kelas X mata pelajaran Bahasa Jawa.

Sebutna tembang macapat 11

Bedane tembang macapat kaliyan campursari?

Apa tegese guru lagu, guru wialangan, guru gatra?

Sebutna guru lagu, guru gatra, guru wilangan ing pangkur!

Sebutna 5 tuladha dasa nama!

Kenging menapa aksara jawa dipunserat nggandhul garis?

Kenging menapa aksara jawa dipunserat miring nengen?

Menapa tegesipun geguritan?

Menapa mawon ingkang kedah dipun gatosaken ing ngeguritan

Babon carios wayang menika saking pundi?

Sinten ingkang nganggit carios Ramayana?

Sinten ingkang nganggit caris mahabarata?

Wosing carios Ramayana?

Wosing carios Mahabarata?

Ingkang kedah dipungatsaken ing cerita pengalaman pribadi

Campursari

Paraga campursari, tuladha tembang campursari, peranganipun campursari

Jenis pawarta / peranganipun pawarta basa jawa.

Apa tegese wara-wara?

Candraning manungsa

Aksara jawa

Jasa Akta kelahiran di Jogja
Jasa Akta kelahiran di Jogja
Jasa Akta kelahiran di Jogja, Jasa Akta
Gempa 22 Juni 2020
Gempa 22 Juni 2020
Gempa Bumi 22 Juni 2020 – Gempa
Info Gempa Pacitan 12 Maret 2020
Info Gempa Pacitan 12 Maret 2020
Info Gempa Pacitan Kamis 12 Maret 2020,
Info Gempa Kamis 12 Maret 2020
Info Gempa Kamis 12 Maret 2020
Info Gempa 12 Maret 2020 – Info
Baca Juga×

Top
×