Kisi Kisi Penilaian Akhir Semester Gasal Bahasa Jawa Kelas X

Di News 311 views

Kisi Kisi Penilaian Akhir Semester Gasal Bahasa Jawa Kelas X akan kami bagikan kepada anak-anak kelas X mata pelajaran Bahasa Jawa.

Sebutna tembang macapat 11

Bedane tembang macapat kaliyan campursari?

Apa tegese guru lagu, guru wialangan, guru gatra?

Sebutna guru lagu, guru gatra, guru wilangan ing pangkur!

Sebutna 5 tuladha dasa nama!

Kenging menapa aksara jawa dipunserat nggandhul garis?

Kenging menapa aksara jawa dipunserat miring nengen?

Menapa tegesipun geguritan?

Menapa mawon ingkang kedah dipun gatosaken ing ngeguritan

Babon carios wayang menika saking pundi?

Sinten ingkang nganggit carios Ramayana?

Sinten ingkang nganggit caris mahabarata?

Wosing carios Ramayana?

Wosing carios Mahabarata?

Ingkang kedah dipungatsaken ing cerita pengalaman pribadi

Campursari

Paraga campursari, tuladha tembang campursari, peranganipun campursari

Jenis pawarta / peranganipun pawarta basa jawa.

Apa tegese wara-wara?

Candraning manungsa

Aksara jawa

Rekomendasi Saham 13 Desember 2019
Rekomendasi Saham 13 Desember 2019
Berikut ini adalah Rekomendasi Saham 13 Desember
Materi Pawarta Kelas X
Materi Pawarta Kelas X
Materi Pawarto B Hakikat  Berita Berbahasa Jawa
Info gempa bantul 10 agustus 2019
Info gempa bantul 10 agustus 2019
Berikut ini adalah info gempa 2019 di
Info gempa 10 agustus 2019 jam 20.28
Berikut ini adalah Info gempa 10 agustus
Baca Juga×

Top
×