SOAL BAHASA JAWA KELAS X

Di News 1525 views

Silahkan kerjakan soal bahasa Jawa Kelas X Semester 1 ini di buku, soal di tulis kemudian di kumpul di meja saya.

 1. Ana pira guru gatra ing tembang pangkur?

 

 1. Tulisna Guru wilangan kang bener ing tembang pangkur !

 

 1. Tulisna Guru lagu tembang pangkur !

 

 1. Apa tegese siwi?

 

 1. Gantinen nganggo aksara Jawa Sregep sinau inggih menika…
 2. Sandhangan wulu menika ginanipun kangge ngrubah vokal menapa?

 

 1. Menapa ginanipun sandhangan menika (, )

 

 1. Aksara jawa dipunserat miring nengen menika nglambangaken menapa?

 

 1. Menapa tegesipun gurit?

 

 1. Menapa tegesipun wiraga?

 

 1. Ngraosaken salebeting manah ing geguritan (susah, semangat, nelangsa) dipunwastani menapa?

 

 1. Menapa tegesipun prasaja?

 

 1. Babon carios wayang menika saking negara pundi?

 

 1. Carios Ramayana menika sinten ingkang ngganggit?

 

 1. Begawan byasa menika ingkang nganggit carios menapa?

 

 1. Carios mahabarata ingkang lakonipun Pandawa saha Kurawa menika ngrebutaken Negara pundi?

 

 1. Sinten ingkang nyebaraken kesenian wayang ing tanah Jawa?

 

 1. Tembang jawa ingkang kedah ngaatosaken guru lagu menika tembang menapa?

 

 1. Wonten pinten jenisipun tembang macapat?

 

 1. Tegesipun babon carios inggih menika?

 

 

Pengumuman Hasil UNBK SMA 2019 Lengkap
Pengumuman Hasil UNBK SMA 2019 Lengkap
Pengumuman Hasil UNBK SMA 2019 Lengkap –
Hotel di Bandara YIA
Hotel di Bandara YIA
Bagi kalian yang ingin mencari Hotel di
Nilai Ulangan Video Pawartos
Nilai Ulangan Video Pawartos
    Penting!!! Nilai ini masuk di
Materi Nyerat lan Maos Geguritan
Materi Nyerat lan Maos Geguritan
GEGURITAN Geguritan menika saking tembung gurit ingkang
Baca Juga×

Top
×