Tuladha Layang Lelayu, Contoh Berita Lelayu Berbahasa Jawa

Di News 53882 views

Contoh Berita Lelayu Berbahasa Jawa

Tuladha Layang Lelayu

LELAYU
Katur dhumateng:
Bapak/Ibu
Ing

INNALILAHI WAINNA ILAHI ROJIUN

Assalaamu’alaikum Wr.Wb

Sampun tinimbalan wonten ngarsanipun Pangeran:

KYAI HARJOWIYONO
(Yuswa 90 tahun)

Dinten : Kamis Kliwon
Titi mangsa : 22 Februari 2007
Wekdal : tabuh 05.30 WIB
Wonten : Griya dhuhkita Balong, Pakembinangun, Pakem, Sleman

Layon badhe kapethak ing:
Dinten : Kamis Kliwon
Titimangsa : 22 Februari 2007
Wekdal : tabuh 14.00 WIB
Wonten : Sasanalaya Kertodadi Pakembingangun Pakem Sleman

Bidhal saking griya dhuhkita Balong Pakembinangun, Pakem, Sleman.
Mekaten pawartos lelayu kula aturaken, saha nyuwun kabiwarakaken dhateng sadherek sanes. Awit pambiyantunipun kula aturaken matur nuwun.
Wassalaamu’alaikum Wr.Wb.

Balong, 22 Februari 2007
Ingkang nandhang dhuhkita.
1. Suratinem / Sudrajat – putra / mantu – Bandung
2. Suratini / Ngatino – putra / mantu – Bengkulu
3. Sadaya kulawarga.

Tags: #bahasa jawa orang meninggal #berita bahasa jawa orang meninggal #berita lelayu #berita orang meninggal dalam bahasa jawa #contoh berita lelayu #contoh berita orang meninggal #contoh lelayu #contoh pawartos lelayu #contoh tulodo bahasa jawa #orang meninggal #pawartos boso jowo #pawartos lelalyu #pawartos orang meninggal #tuladha berita lelalyu #tuladha lelalu #tuladha lelayu

Jasa Akta kelahiran di Jogja
Jasa Akta kelahiran di Jogja
Jasa Akta kelahiran di Jogja, Jasa Akta
Gempa 22 Juni 2020
Gempa 22 Juni 2020
Gempa Bumi 22 Juni 2020 – Gempa
Info Gempa Pacitan 12 Maret 2020
Info Gempa Pacitan 12 Maret 2020
Info Gempa Pacitan Kamis 12 Maret 2020,
Info Gempa Kamis 12 Maret 2020
Info Gempa Kamis 12 Maret 2020
Info Gempa 12 Maret 2020 – Info
Baca Juga×

Top
×