Tuladha Layang Lelayu, Contoh Berita Lelayu Berbahasa Jawa

Di News 43228 views

Contoh Berita Lelayu Berbahasa Jawa

Tuladha Layang Lelayu

LELAYU
Katur dhumateng:
Bapak/Ibu
Ing

INNALILAHI WAINNA ILAHI ROJIUN

Assalaamu’alaikum Wr.Wb

Sampun tinimbalan wonten ngarsanipun Pangeran:

KYAI HARJOWIYONO
(Yuswa 90 tahun)

Dinten : Kamis Kliwon
Titi mangsa : 22 Februari 2007
Wekdal : tabuh 05.30 WIB
Wonten : Griya dhuhkita Balong, Pakembinangun, Pakem, Sleman

Layon badhe kapethak ing:
Dinten : Kamis Kliwon
Titimangsa : 22 Februari 2007
Wekdal : tabuh 14.00 WIB
Wonten : Sasanalaya Kertodadi Pakembingangun Pakem Sleman

Bidhal saking griya dhuhkita Balong Pakembinangun, Pakem, Sleman.
Mekaten pawartos lelayu kula aturaken, saha nyuwun kabiwarakaken dhateng sadherek sanes. Awit pambiyantunipun kula aturaken matur nuwun.
Wassalaamu’alaikum Wr.Wb.

Balong, 22 Februari 2007
Ingkang nandhang dhuhkita.
1. Suratinem / Sudrajat – putra / mantu – Bandung
2. Suratini / Ngatino – putra / mantu – Bengkulu
3. Sadaya kulawarga.

Tags: #bahasa jawa orang meninggal #berita bahasa jawa orang meninggal #berita lelayu #berita orang meninggal dalam bahasa jawa #contoh berita lelayu #contoh berita orang meninggal #contoh lelayu #contoh pawartos lelayu #contoh tulodo bahasa jawa #orang meninggal #pawartos boso jowo #pawartos lelalyu #pawartos orang meninggal #tuladha berita lelalyu #tuladha lelalu #tuladha lelayu

Materi Pawarta Kelas X
Materi Pawarta Kelas X
Materi Pawarto B Hakikat  Berita Berbahasa Jawa
Info gempa bantul 10 agustus 2019
Info gempa bantul 10 agustus 2019
Berikut ini adalah info gempa 2019 di
Info gempa 10 agustus 2019 jam 20.28
Berikut ini adalah Info gempa 10 agustus
Info PPDB SMA Negeri 1 Dlingo
Info PPDB SMA Negeri 1 Dlingo
Info PPDB SMA Negeri 1 Dlingo 2019,
Baca Juga×

Top
×